Konusunda derin bir bilgi ve uygulamalı deneyim birikimine sahip kadrosu ile BILIN, müşterilerine uygulamaya alma çalışmaları aşamasında ve uygulamaya geçiş sonrası destek sürecinde her zaman en yüksek katma değeri sağlamayı hedeflemektedir.


Hizmetlerimiz; İK, BT ve ilgili mevzuat konularında benzersiz bir bilgi ve deneyim birikimi olan adanmış profesyonel danışmanlarımız tarafından sağlanmaktadır. Disiplinli çalışmalarımız sayesinde uygulama projelerimiz görece olarak daha kısa zamanlarda gerçekleştirilebilmektedir. Böylece uygulama projelerimiz; ihtiyaç analizinden, en uygun çözümü uyarlamaya ve başarı ile uygulamaya alma noktasına kadar tüm evrelerde etkin proje yönetimi metodolojileri ile planlanan bütçeye, zamana ve kurum ihtiyaçlarına uyum sağlamaktadır.


BİLİN YAZILIM uzmanları, teknik bilgi birikimleri ve kolay çözüme ulaşma yetkinlikleri sayesinde HUMANIST öncesi çözülemeyen ya da zor gelen birçok soruna, tatmin edici çözümler bulabilmektedirler.


Hızlı ve kolay çözümlere ulaşan müşterilerimiz, uygulamalarının her aşamasında kayda değer yatırım geri dönüş oranlarına ulaşabilmektedir.


BİLİN, her projenin bir sonrakinin referansı olacağı ve asıl çalışmaların, yazılımın kurulup ilk uygulamaya alınması ile başlayıp, yazılım kullanımda olduğu sürece bitmeyeceği bilinci ve sorumluluğu ile hizmetlerini sürdürür.


BİLİN uzmanları yaptığı her çalışmada tamamen müşteri odaklı olmayı hedefler. Müşteri istese bile onun yararına olmayacağını gördüğü konularda sonuç, kârlılık açısından BİLİN’in aleyhine bile olsa, gerekli uyarıları yapar. Bu şekilde orta ve uzun vadede her zaman kârlı çıkılacağı düşüncemiz bu güne kadar bizleri yanıltmamıştır.


BİLİN danışmanları, hizmetlerimizin etkin ve verimli bir biçimde gerçekleşebilmesi için:


  • Çalışmalara verilen zamanlarda ve hazır olarak katılır,
  • Telefonla yapılan görüşmelerde olabildiğince kısa ve hızlı bir biçimde çözüme ulaşmaya çalışır,
  • Her zaman sonuna kadar dinler. Tam olarak anlamadığı herşeyi tekrar tekrar sorar. Anladığını yazar, teyidini ister. Bu şekilde, gerçekleştirilen işlerin doğru ve tam olmasını sağlar,
  • Mümkün olduğunca yazılı olarak çalışmayı tercih eder,
  • Yazılımın özelliklerini derinlemesine bilir ve kuruma özel ihtiyaçların öncelikle yazılım uyarlaması gerekmeden karşılanmasına özen gösterir. Bu şekilde projenin daha kısa zamanda ve daha sağlıklı bitirilmesine yardımcı olur,
  • Her kullanıcı kurumda, özellikle süreçleri ilgilendiren konulardaki taleplerin tek bir kaynaktan gelmesi ve etkilenen diğer süreçlerin de dikkate alınmasını sağlamak için gayret gösterir.
Bilin'de Kariyer
Siz de "BİLİN'de hayatımın en keyifli ve başarılı yıllarını geçirdim" demek ve emekliliğinizde ya da sonraki kariyerinizde BİLİN deneyiminin katma değerini yaşamak isterseniz...