Danışmanlık Hizmetlerimiz

Bir yazılım teknik ve kapsam olarak ne kadar mükemmel olursa olsun, konuya hakim kişiler tarafından uygulamaya alınıp sürekli değişen ihtiyaçlara göre güncellenmedikçe ne kullanıcılarına ne de tedarikçilerine arzulanan seviyede ve sürdürülebilir kazanç sağlamayacaktır. Bu nedenle BİLİN Yazılım bünyesinde HUMANIST'in başarısını destekleyecek ve sürdürülebilir kılacak danışmanlık hizmetlerimizin de kalitesi bizim için yazılımız kadar önemlidir. Bu bağlamda, danışmanlık hizmetlerimiz, projelerin içindeki rol tanımları ve ürün yaşam döngüsünün safhalarına göre aşağıdaki gibi farklılaşmaktadır.

Uygulama Yardımı ve Süreç Yönetim Danışmanlığı

Satış ve sözleşme sürecimiz tamamlandıktan sonra, HUMANIST yazılımının hangi lisans modeli seçilmiş olursa olsun, kurulacak müşteri proje ekibi ile birlikte bir uygulama projesi yürütmesi gerekecektir.

Eğitimli ve deneyimli uygulama danışmanlarımız HUMANIST uygulamalarının sektörler özelinde farklılıkları da gözeterek, en iyi uygulamalar çerçevesinde, denenmiş yöntemler ile hızlıca devreye alınmasını sağlamak için müşteri proje ekibi ile birlikte hazırlanan proje planı çerçevesinde çalışmaya başlar.

Proje süresince, kurumun mevcut İnsan Kaynakları Yönetim süreçleri, organizasyon yapısı ve iş akışları incelenerek yapılan durum değerlendirmeleri kapsamında; eksik görülen tanımlama, yapı ve süreçlerin tasarlanıp dokümante edilmesi, tasarlanan yapılar ile HUMANIST bilgi giriş, güncelleme ve raporlama adımları arasındaki ilişkilerin kurulup, uyumlarının sağlanması hizmetleri verilmektedir.

Uyarlama, Veri Aktarımı, Entegrasyon

Uygulamaya alma projesi esnasında, ya da HUMANIST canlı kullanıma alındıktan sonra herhangi bir ihtiyaç duyulduğunda ilgili uzmanlarımız, Kurumsal Kaynak Planlama yazılımları ve diğer sistemler ile uyum içinde çalışan bir İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi için gerekli küçük yazılım uyarlama, veri aktarımı ve veri entegrasyonu hizmetlerini sağlarlar.

Önceden ya da HUMANIST'in devreye alınmasından sonra kullanılmaya başlanan (Muhasebe, CRM, Güvenlik, Kimlik Yönetimi, Kurumsal Portal, Operasyon gibi) farklı sistemlerde oluşan verilerden en iyi biçimde yararlanmak ya da o sistemlere ihtiyaç duyulan İK verilerini HUMANIST'ten aktarmak üzere bir kerelik ya da düzenli aralıklarla çalışacak, ya da anında WEB API servisleri ile ulaşılabilecek veri aktarım ve senkronizasyon çalışmaları müşterilerimizin talebi üzerine projelendirilebilmektedir.

Teknik Sistemler Danışmanlığı

Karar verilen lisanslama modeline göre HUMANIST müşteri sistemlerinde ya da BİLİN tarafından sağlanan platform üzerinden sağlanabilmektedir. İhtiyaca göre, sistemin kurulacağı sunucuların, ağ bileşenlerinin, sistem ve veri tabanı yazılımlarının konfigürasyonu hakkında ya da sisteme uzaktan güvenli erişim konularında uzman teknik personelimiz tarafından danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.