HUMANIST, küresel İK yönetim yaklaşımlarını en yeni teknolojilerle birlikte benzersiz bir mimari üzerinde uzmanlık ve denenmiş uygulamalarla birleştiren bir uygulamalar grubudur. İnsan kaynakları profesyonellerinin hem temel hem de stratejik insan kaynakları faaliyetlerini tek bir platform üzerinde yürütebilmelerini sağlar.

Sistem Yönetimi, Organizasyon Yönetimi ve Özlük İşlemlerini içeren TEMEL İK süreçleri üzerine, kurum ihtiyaçlarına göre devreye alınan, İK süreçleri bazında modüler yapıda tasarlanmış, tüm insan kaynakları iş akışlarını iki bini aşkın arayüz ve fonksiyon ile tek bir platformda toplar.

Global insan kaynakları yönetimi yaklaşımlarından yararlanırken aynı zamanda yerel mevzuata hızlı uyum sağlayan mekanizması üzerinde sayısız çözüm ve fonksiyonlar ile donatılmış geniş kapsamlı ama sadece İnsan Kaynakları Yönetimi alanına odaklanmış bir yazılım çözümleri ailesidir.

Temel operasyonel İK süreçlerini mükemmeleştirmekle başlayıp; yetenek yönetimi, analitik ve stratejik İK süreçlerinde sürdürülebilir başarıya ulaşmak isteyen; her yönden çalışan memnuniyeti ve bağlılığına önem veren kurumlar için çoğu farklı çözümlerde yaşanabilecek zorluk ve sıkıntıları yaşatmadan hedefe ulaşmak için ideal çözümdür.

HUMANIST YETENEK YÖNETİMİ grubundaki uygulamalar, organizasyonların insan kaynağı kapasite ve performansını sistematik olarak artırma yeteneğini geliştirir. Bütün yetenek yönetimi süreçlerinde, sadece kilit pozisyonlardaki az sayıda yeteneğin değil, tüm çalışanların performansını en üst düzeye taşıyacak metod ve araçları içerir.

 • Minimum bilgi ve iş tekrarı
 • Çalışanlar, yönetcileri ve İK personeli arasında doğal ve kolay iletişim
 • Tüm organizasyon tabanına yayılan bütünleşik bilgi ve süreç akışı

sayesinde tutarlılık artar, entegrasyonla ilgili işletim maliyetleri SIFIRA iner.

Bugünün rekabetçi ortamında mevcut iş gücü için, hem piyasa ile dengeli, hem de iç dinamikleri bozmayacak tutarlı ve adil bir ücret sistemi belirlemek, bu sistemi hatasız bir biçimde sürdürebilmek ve güncelliğini korumak için kurumlar önemli miktarda mesai ve kaynak harcamaktadır.

HUMANIST ÜCRET YÖNETİMİ grubu uygulamaları, çalışanların kuruma sağladığı değerlere karşılık elde edeceği tüm yararların, dengeli şekilde formüle edilebilmesi, tahakkuk ve bordro işlemlerinin zamanında, kolay ve yasalara uygun bir biçimde hızlı ve sistemli yürütülebilmesi ve bütçeler ile karşılaştırılabilecek güncel operasyonel verileri, stratejik insan kaynakları kararları alırken kullanılabilecek bir biçimde yürütmek için tasarlanmıştır.


NEDEN HUMANIST?


"Türkiye'nin en saygın ve en büyük kuruluşlarında, deneyimli danışman ve yöneticiler ile en iyi uygulama örnekleri üzerinde 1990 yılından bu yana yaşanan deneyim paylaşımı ve müşteri mutluluğu" bu soruya verilebilecek en uygun cevaplardan biridir. Bu cevabı destekleyen ayrıntılar da aşağıda kısaca listelenmiştir:

Bilin | Humanist | Maliyet AvantajlarıMaliyet Avantajları
 • Mevzuat takibi, sistem güncelleme, kuruma özel uyarlama ve raporlama gibi hizmetler için kurum içinde ekstra işgücüne ihtiyaç olmaması
 • Yasalara zamanında uyarak cezai yükümlülüklerden korunma
 • Farklı lisanslama modelleri ile zamana yayılabilen kontrollü bütçe yönetimi ve ilk donanım / sistem yazılımı yatırım maliyetlerinden kurtulma
 • Elle yürütülen işe alım süreçlerinde ya da yanlış işe alım sonucunda karşılaşılan yüksek maliyetlerde önemli ölçüde azalma
 • Bordro hazırlama maliyetlerinde azalma
 • Standart ve tutarlı uygulamalar sayesinde kurum kredibilitesinin ve çalışan memnuniyetinin artması sonucunda düşük işgücü devir oranı
 • Tek veri tabanı üzerinde tek çözüm yaklaşımı ile entegrasyon maliyetlerinin ve zaman kayıplarının sıfırlanması
Bilin | Humanist | Yönetim Etkinliğinde ArtışYönetim Etkinliğinde Artış
 • İnsan Kaynakları yönetim politikalarının tek bir merkezden planlanarak takip edilmesi
 • Hazır raporlar ve isteğe bağlı raporlama ve sorgulama olanakları ile senaryo analizleri
 • Kurumsal ve bireysel performans yönetimi ile uzun vadeli stratejik kararların daha sağlıklı takip edilebilmesi
Bilin | Humanist | İşlemlerde Verimlilik Artışıİşlemlerde Verimlilik Artışı
 • Tek noktadan veri girişi. Mükerrer yapılan işlerin önüne geçilmesi
 • İnsan kaynaklarında tek noktadan süreç yönetimi desteği
 • Elle takip edilen çok sayıda işin takvime ya da belli koşullara göre otomatik çalışan işlemlere ve bildirimlere bağlanması
 • Self-Servis insan kaynakları portalı sayesinde insan kaynakları birimlerinde çalışan uzmanların iş yükünün azaltılması
Bilin | Humanist | Kuruma özel modellemeKuruma Özel Modelleme
 • 30 yılı aşan standartlara dayalı yazılım geliştirme deneyimi sayesinde olgunlaşmış yazılım geliştirme yaşam döngüsü standartları
 • Uyarlama çalışmalarına özel kolaylıkları ile geliştirilmiş standart yazılım geliştirme kütüphanesi sayesinde hızlı ve hatasız yazılım geliştirme ve uyarlama olanağı
 • Baz yapının üzerine ihtiyaca göre ek modüller satın alabilme imkanı
 • Zengin parametrik yapı ve kurgulanabilirlik özelliği ile gereksiz uyarlama ya da özel yazılım çalışmalarının önlenmiş olması
 • Aynı veritabanında tüm topluluk / holding şirketlerinin farklılıklarının kolayca yönetilebileceği benzersiz altyapı
Bilin | Humanist | GüvenlikGüvenlik
 • İstikrarlı ve tutarlı güvenlik modeli
 • Aynı anda hem işlem bazında hem de veri bazında yatay ve dikey yetki tanımları
 • Birden fazla güvenlik rol grubuna bağlanabilen kullanıcı tanımları
 • Kullanıcı bazında organizasyonel ve unvana bağlı yetkilendirmeler
Bilin | Humanist | Küresel bakış, yerel çözümlerKüresel bakış, yerel çözümler
 • Yerelleştirme çalışmaları gerektirmeyen hazır yasal bildirim ve raporlar
 • Türkiye’nin yasal mevzuatına ve kamu düzenine sürekli uyum garantisi
 • Yaygın küresel kişilik envanter uygulamaları ile uyum
 • Hay ve Mercer gibi küresel ücret yönetim sistemlerine uyum
 • Rol temelli küresel yetkinlik tanımlama sistemlerine uyum
 • Hazır Türkçe ve İngilizce desteği
 • Esnek kullanıcı tanımlı tablo ve sahalar olanağı
 • Kullanıcı tarafından oluşturulabilen özel raporlar