Performans Yönetimi

HUMANIST Performans Yönetimi uygulamaları modülünde, aynı organizasyonda bile farklı “yetenek gruplarına” farklı performans değerlendirme kural ve yaklaşımlarının uygulanabilmesi olanağı sağlanmıştır.

HUMANIST, kurumların stratejilerini hayata geçirebilmeleri için, son 75 yılın en önemli yönetim tekniklerinden biri olan "Kurumsal Karne (Balanced Score Card)" metodolojisinden yararlanarak; kurum vizyonunun stratejilere, stratejilerin tanımlanabilir anlamlı ve ölçülebilir iş hedeflerine dönüştürülmesi ile birlikte kurumsal hedeflerin organizasyon çapında tüm birimlere etkin bir şekilde iletilip takip edildiği ve değerlendirilebildiği bir çözüm sunmaktadır.

Çalışanlarını hedefler dışında, yetkinlikleri bazında da değerlendirmek isteyen kurumlar, HUMANIST'in "360 derece" ve "yetkinlik temelli amir değerlendirmesi" uygulamalarından yararlanmaktadırlar. Bu uygulamalarda kullanılan yetkinlik kütüphanesi aynı zamanda hem Eğitim Yönetimi modülünde, hem de Kariyer Yönetimi modülünde kullanılarak tüm İK süreçlerinde aynı tutarlıkta çalışılması sağlanmıştır.

Yetkinlik temelli değerlendirme yöntemleri dışında, "Potansiyel Değerlendirme" ve "2 ve 6 aylık" değerlendirme uygulamaları sayesinde çalışanların yöneticiler ve kendileri tarafından işe giriş sonrasında ilk değerlendirme çalışmalarının tamamlanması ve sonraki dönemlerde işten ayrılma ya da farklı şehirlere / görevlere atama konusunda yaklaşımları hakkında da değerli bilgiler elde edilebilmektedir.

Potansiyel değerlendirme uygulamasına kurum özelinde eklenebilen anket sayesinde değerlendiricilerden çalışanlar hakkında istenebilecek birçok farklı değerlendirme bilgisi de kolayca toplanabilmektedir.