Temel İK Süreçlerinin biraz daha dışına çıkarak ayrıntılı idari destek hizmet süreçlerinde de HUMANIST'in kolaylıklarından yararlanmak isteyen İK Yöneticileri, aşağıda kısa açıklamalar ile alt uygulamaları listelenen bu modülümüzü de kurumlarında hayata geçiriyorlar.

 • Çalışanların öneri ya da şikayetlerinin HUMANIST çalışan portalı üzerinden toplanıp değerlendirilmesini kolaylaştıran Öneri ve Şikayet Uygulaması
 • Çalışanların çeşitli vesileler ile kazanabilecekleri ödüllerin ve alabilecekleri disiplin cezalarının ya da açılan soruşturmaların takip edilebileceği Ödül ve Disiplin Cezaları Yönetimi Uygulaması
 • Çalışanlara görevleri ile ilgili olarak verilebilecek araç, telefon, bilgisayar vb. değerli eşyanın takibi, güncellenmesi ve işten ayrılışlarda iadesinin kontrolü için kullanılan Zimmet Takibi uygulaması
 • Çalışanların işe girişlerinde tamamlaması ve çalışma hayatları süresince dosyalarında bulunması gereken evrakların takip edilip, gerekli zamanlarda güncellenebilmesini kolaylaştıran Evrak Takibi uygulaması
 • Personel sözleşmelerinin doküman takibi ile birlikte başlangıç ve bitiş tarihlerinin takip edilip istendiğinde sözleşmesi biten personelin, sözleşmelerinin yenilenmesi için yetkililere yardımcı olan Sözleşme Takibi uygulaması
 • Kuruma bağlı işletme, şube, tesis vb. birimlerde resmi imza tescili gerektiğinde; bu imzaların resmi gazete ilanı, karar vb. işlemlerinin takibi, personel tayinlerinde ve işten ayrılmalarda bu tür imza tescil ve terkin işlemlerinin entegre bir biçimde kolayca takip edilebilmesi için kullanılan İmza Yetkileri Yönetimi uygulaması
 • Çalışanların İK konularında sorabilecekleri soruları içeren bir 'Sıkça Sorulan Sorular' kütüphanesi ile birlikte, kütüphanede bulunmayan ya da farklı konularda ihtiyaçlar için çalışanların İK yetkililerine çağrı açmalarına ve aldıkları cevapları takip etmelerini sağlayan İK Çağrı Takip uygulaması
 • Çalışanların Mecburi Hizmetler'inin kayıt edilerek takip edilmesi
 • Çalışanların kurum tarafından takip edilebilecek eserlerinin takip edilmesi
 • Mal Bildirimi uygulaması
 • Yemek Kartı uygulaması
 • Özellikle HUMANIST öncesi uygulamalarda ortaya çıkan, aynı kişinin yeniden işe girişi sonucunda oluşan farklı sicil numaralarının önüne geçebilmek amacı ile kullanılan Sicil Değişikliği uygulaması
 • İşe alım modülünü o detayda kullanmak istemeyip sadece eleman taleplerini yöneticilerden HUMANIST çalışan portalı üzerinden toplamak isteyen kurumlar tarafından tercih edilen Eleman Talep iş akışı uygulaması
 • Çalışanlardan KVKK özelinde alınması gereken KVKK Onayı uygulaması
 • HUMANIST portalı ana sayfasında çalışanların kolayca her an kullanabilecekleri Mini Çalışan Memnuniyet Anketi uygulaması
 • Özel Sigorta poliçe bilgilerinin HUMANIST çalışan portalı üzerinden toplanmasını sağlayan Özel Sigorta Takibi uygulaması