Kuruma Özel Yazılım Geliştirme Hizmetlerimiz

Her ne kadar HUMANIST yazılım ailemizin uçtan uca tek bir platform üzerinde olası tüm İK süreçlerini kapsaması için sürekli çaba gösteriyor olsak da, özellikle büyük ve karmaşık kurumlarda henüz ürünleştirme fırsatı bulamadığımız, ya da süreç olarak standart ürün kapsamımıza almayı tercih etmeyebileceğimiz özel uygulama ihtiyaçları ortaya çıkabilmektedir.

Aynı şekilde, kurumun belli bir İK sürecini kendi İK kültürel ortamı ve tercihleri sonucunda kullanıma sunduğumuz standart üründen, uyarlamalar ile çözülemeyecek kadar farklı bir şekilde yürütebilmesi de olanak dahilindedir.

BİLİN yazılım bünyesinde, müşterilerimizin bu tür gereksinimlerini karşılamak amacı ile, sadece bu tür projelere odaklanmış ayrı bir yazılım ekibi oluşturulmuştur.

Dışarıdan, daha küçük çaplı bağımsız yazılım şirketleri yerine bu ekibin hizmetlerinden yararlanmanın faydaları aşağıda kısa açıklamalar ile listelenmiştir:

  • Özel yazılım geliştirme ekibine verilecek analiz ve işlevsel tasarım dokümanları uygulama danışmanlarımız tarafından standart yöntem ve biçimlerde hazırlanır.
  • Kuruma özel yazılım ekibimiz, geliştirme çalışmalarını, standart HUMANIST ürünümüzün veri tabanı ve teknoloji altyapısını kullanarak gerçekleştirir.
  • Ekipte çalışan yazılımcılarımız da HUMANIST'in standart altyapısını ve olanaklarını zaten bilen uzmanlardır.
  • Bu nedenle, ihtiyaç duyulan birçok geliştirme aracı ve altyapısı zaten test edilmiş ve hazır bir şekilde olduğundan özel yazılım geliştirme porjelerini normale oranla çok daha hızlı ve hatasız bir şekilde tamamlayabilirler.