Ücret ve Bordrolama

Son zamanlarda, birçok dış kaynak bordro hizmet firması ve bordro yazılım tedarikçisi platformları tarafından direkt olarak desteklenen ülke sayısını düzenli olarak arttırmaya çalışmaktalar. Bazı tedarikçiler de yerel iş ortaklıkları ile platform yeteneklerini arttırmaya ve bu iş ortaklarının sistemleri ile kendi sistemleri arasında veri alışverişi yapan çözümler sunmaya çalışmaktadır. Yine bazıları da hiç bordro yazılım desteği vermemekte, bunun yerine farklı çözümler arasında farklı iş ortakları arasında bir iletişim ağı oluşturmaya yönelik çözümler geliştirmektedir. Önümüzdeki on yıl içinde; kurumların süregelen coğrafi büyümeleri, bordro süreçlerinin küreselleşmesi ve standartlaşması ihtiyacı, kurum çapında çok uluslu veri analizi ihtiyaçları ve iş birimleri ile farklı coğrafyalar arasında mevzuat uyumunun sağlanması ihtiyacı gibi nedenlerle ortaya çıkan talep gittikçe büyümeye devam edecek gibi gözükmektedir.

HUMANIST İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri Yazılım Ailesinin ücret yönetimi ve bordro modülleri; ücret ve bordro verilerinin aynı veri ve güvenlik altyapısı mantığında tek bir veri tabanı içinde, farklı ülkelerin değişen mevzuat gereksinimlerine minimum yazılım geliştirme çalışması ile cevap vererek, çalışanınız nerede olursa olsun, ücret yönetimi, bordro ve mevzuata dönük raporlama ihtiyaçlarını aynı standart altyapı üzerinde tutarlı bir şekilde karşılamak amacı ile geliştirilmiştir. HUMANIST’in yeni küresel bordro modülü, farklı ülkelerin mevzuatlarına, tüm parasal hesaplamaların tek bir veri tabanı üzerinde formül tanımlama sistemleri ile gerçekleştirilerek klasik yaklaşımlara göre daha kısa sürelerde ve daha kolayca uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

HUMANIST bordro modülünde, dış kaynak bordro şirketlerinin yetkililerine kullanıcı atamak yolu ile onların kendi hizmetlerini de güvenli bir şekilde kurumun merkezi veri tabanında gerçekleştirmeleri ve bu şekilde farklı bilgilerin dışarı çıkarılmasının engellenmesi, veri aktarım ve senkronizasyon işlemleri ihtiyacının da sıfıra indirilmesi amaçlanmaktadır.

HUMANIST İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri Yazılım Ailesinin ücret yönetimi ve bordro grubunda aşağıda listelenen modüller yer almaktadır:


Ücret Sistemleri Yönetimi

 • Hay ya da Mercer gibi uluslararası çapta yaygın olarak kabul edilmiş metodolojiler ile ücret analizleri ve ücret belirleme çalışmaları yapan kurumlar genellikle Excel tablolarında günler süren hesaplama ve karşılaştırmalar yapmaktadırlar. HUMANIST, bu İK profesyonellerinin daha güvenilir ve hızlı kararlar almak üzere hayatlarını kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır.
 • Bu modülde, ücret hesaplamaları ve ücret sistemi uygulamalarında kullanılmak için gerekli tüm iş ailesi, rol, kademe, derece ve iş değerlendirme faktörleri tanımları yapılabilmektedir.
 • İş değerlendirme faktörlerine göre istenirse her görev bazında iş değerlendirme puanları girilip bağımsız gruplama ve sıralama metotları ile ayrıntılı ücret eşleştirme çalışmaları yapılabilmektedir.
 • Organizasyon yönetimi modülünde pozisyonlar bazında kademe ve derecelerin eşleştirilmesi sayesinde ayrıntılı ücret analizi ve karşılaştırma raporları alınabilmektedir.

Ücret Zamları İş Akışı

 • Ücret Zamları ve İş Akışı modülü, yetkili İK sorumlularının; belirlenen bütçe limitlerini, gruplamaları ve ücret sistemi parametrelerini girmesi, önerilen ücret zamlarının birim yöneticileri tarafından güncellenmesi ve kuruma özel iş akışı içinde onaylanmasını sağlayan modüldür.

Bordro İşlemleri

 • Bordro sistemlerinin ihtiyaç duyabileceği kişisel, demografik, ailevi, öğrenime yönelik, resmi ve yasal bilgilerin tümü HUMANIST’in çok ayrıntılı veri içeren ve kullanıcı tanımlı tablo ve saha yaklaşımı ile de kurum tarafından ek yapılabilen bütünleşik Özlük ve İdari İşlemler modülünden hazır olarak alınabilmektedir. Bu sayede, verilerin her ay tekrar düzenlenip bordro sistemine aktarılması gibi hataya açık ve maliyet arttırıcı herhangi bir işleme ihtiyaç kalmamaktadır.
 • Kurum içinde farklı birimlerde farklı mevzuat nedeni ile, ya da kurumsal sebeplerle aynı mevzuatın farklı şekilde yorumlanması neticesinde ortaya çıkabilecek farklı hesaplamalar, bordro modülünün parametrik yapısı sayesinde çözümlenebilmektedir. Mevzuat değişiklikleri nedeni ile gerekebilecek sürüm güncellemeleri, yerel teknik personel ihtiyacı minimize edecek şekilde düzenlenmiştir. Bu sayede uygulama sonucunda, göreceli olarak, bakım maliyetlerinde azalma; tutarlılık ve sürdürülebilirlikte artış görülecektir.
 • HUMANIST, Türkiye’de tek bir bütünleşik İK paketi içinde tüm bordro mevzuatını içeren denenmiş bir bordro çözümü sunan tek uçtan uca İK yazılım paketidir. BİLİN, sürekli bakım çalışmaları ile Türkiye’deki mevzuat değişikliklerini ya da yeni yasal düzenlemeleri çözümüne zaman geçirmeden yansıtarak kullanıcılarına destek sağlamaktadır.
 • Bu şekilde hazırlanmış esnek ve kapsamlı bordro hesaplama yöntemleri sayesinde kurumlar eski uygulamalarına göre çok daha fazla vergi avantajından tutarlı bir biçimde yararlanma olanağına kavuşmaktadır.
 • İhtiyaç duyulan tüm bu tür bordro hesaplama ve mevzuat uygulama metotlarının sistemde hazır olması, bordro çalışmalarının da bir kerede hızlı ve güvenilir bir şekilde tamamlanabilmesine olanak vermektedir.
 • Bordro hesaplamalarının ayrıntılı bir biçimde geçmişe dönük olarak kayıt edilmesi sayesinde, fark bordroları da çoğu çözümden çok daha güvenilir ve kolay bir biçimde hesaplanmakta ve raporlanmaktadır.
 • Türkiye’deki yasal raporlama ve bildirimlerin HUMANIST üzerinde standart olarak karşılanıyor olması ve bu raporlardaki değişikliklerin de hızlı bir biçimde BİLİN tarafından karşılanması kurum içinde bu yönde harcanacak ciddi iş gücünü de minimuma indirmektedir.
 • HUMANIST’in yeni bordro hesaplama algoritmaları ve veri tabanı yapısı sayesinde, özellikle farklı mevzuatlara yönelik küresel faaliyetleri olan kurumlarda da bordro çalışmaları esnek ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Çalışan Gelir Portalı

 • Çalışan Gelir Portal’ını kullanan kurum çalışanları bordro geçmişlerini ve gelir kalemleri dağılımlarını ayrıntılı olarak inceleyip istediklerinde baskılarını da kendileri alabilmektedir.

Avans Talep İş Akışı

 • Çalışanlar bu modülü kullanarak ay içinde avans talebinde bulunabilirler.
 • Kuruma uyarlanabilir iş akışları üzerinden gerekli yönetim onayları da yapılarak ilgili birimin avans ödemesi gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda, bu işlemlerin sonuçları da geri ödeme planına göre bordro hesaplamalarına HUMANIST tarafından otomatik olarak yansıtılmaktadır.