Bir kurum hangi kuşaktan çalışanlarla çalışıyor (ya da çalışacak) olursa olsun; çalışanların kendi kariyerlerini – hem kendileri hem de kurum için en yararlı yolu seçmelerine yardım eden bir gelişim planı yapacak bilgi ile destekleyerek – oluşturmaları sağlanabildiğinde, çalışan bağlılığı ve çalışan sadakatinin yüksek oranlarla artması beklenmektedir.

Aslında, İnsan Kaynakları yetenek yönetimi süreçlerinin sonucunda doğal olarak gerçekleştirilmesi beklenen böyle önemli bir süreç nedense çoğu yetenek yönetimi uygulamasında sadece basit düzeyde bir 'organizasyonel yedekleme' uygulaması şeklinde yer almaktadır. HUMANIST KARİYER YÖNETİMİ modülü, çalışanların sahip olduğu bilgi, beceri ve yeteneklerle doğru orantılı olarak kariyer haritasının en etkin şekilde çizilmesi ve bu haritaya uygun olarak bireysel / kurumsal gelişim planlarının oluşturulup takip edilebileceği, sonuçta da kurumun stratejilerine en uygun işgücünün şekillendirilebileceği entegre ve çok kapsamlı bir kariyer planlama ve izleme modülüdür.

Yukarıda verilen HUMANIST Kariyer Döngüsü şemasında bahsi edilen kariyer ve gelişim programları, çalışanların performans ve potansiyel değerlendirmeleri de yapıldıktan sonra 9-KUTU sınıflandırması bazında aşağıda açıklanan şekilde farklı kariyer programı türleri olarak tanımlanabilmektedir.

  • Değerlendirme sonuçları çok zayıf olan çalışanlar için işten ayırma kararından önce kararı kesinleştirmek üzere yapılabilecek İzleme ve Gelişim programları
  • Değerlendirme sonuçları çok başarılı olan çalışanlar için kurum içindeki kariyer yollarını belirlemek üzere yapılabilecek Kariyer Danışmanlığı programları
  • Kariyer yolları belirlenmiş çalışanlar için kurum stratejilerine göre dönemsel olarak yapılacak yedekleme çalışmaları ile birlikte düzenlenebilecek Hazırlık Okulları programları
  • Kurum içinde uzun vadeli plana bağlı gelişimler dışında ortaya çıkabilecek kadro açıklarında talep toplama ve değerlendirme çalışmaları için açılabilecek Kariyer Bülteni programları
  • Belirli dönemlerde mevcut kadroların değerlendirilmesi amacı ile açılabilecek Değerlendirme Merkezi programları
  • Terfi dönemlerinde belirli unvanlardan / unvanlara terfi için talep ve önerilerin toplanabileceği Terfi Programları
  • Yöneticilerin ve istenirse çalışanların da talep girerek başlatabilecekleri terfi / tayin / atama iş akışı