Eğitim Yönetimi

HUMANIST, İnsan Kaynakları Yönetim birimlerinin Eğitim ve Gelişim ile sorumlu bölümlerindeki yetkililere ve çalışanlara aşağıda açıklanan iki temel uygulama ile yardımcı olmaktadır:

Eğitim ve Gelişim Sistemleri Yönetimi

 • Kurumsal eğitim kataloğu yönetimi (Sınıf-içi, çevrimiçi, kitlesel açık elektronik eğitimler – MOOC, interaktif video gibi dahili ya da harici kaynaklardan edinilen farklı türleri kapsayan tüm eğitimler bu katalog içinde tanımlanabilmekte ve yönetilebilmektedir).
 • Çalışan eğitim taleplerine, performans değerlendirme sonuçlarına ve / veya kariyer gelişim planlarına göre dönemsel eğitim programları hazırlanması ve portalde yayınlanması.
 • Eğitim seanslarının düzenlenmesi, katılımcı organizasyonu ve takibi, eğitim ve eğitici değerlendirme, eğitim kaynaklarının koordinasyonu gibi tüm idari eğitim işlemlerinin sistem yardımı ile gerçekleştirilmesi.
 • Eğitim ve Gelişim biriminin tüm organizasyon bazında performans ölçümü, aktivite raporlarının hazırlanması ve metrik analizlerinin yapılması.

Çalışan Eğitim Portalı

 • Kurumsal eğitim kataloğu üzerinden kariyer gelişimi ve eğitim rehberi
 • Çalışanlar ve bünye içi eğitimcilerin kişisel eğitim ve gelişim planlarını izlemesi
 • Birim yöneticilerinin, ekip çalışanlarının kişisel eğitim ve gelişim planlarını izlemesi
 • Eğitim konusu bazında eğitim talepleri iş akışı
 • Eğitim seansları bazında katılım talepleri iş akışı
 • Sanal sınıf ve elektronik eğitim içerikleri ile ilgili e-öğrenme portalı
 • Çalışanların eğitim katılım değerlendirme anketleri
 • Eğitimcilerin katılımcı değerlendirme anketleri
 • Otomatik eğitim seans hatırlatmaları