Bugünün rekabetçi ortamında mevcut iş gücü için, hem piyasa ile dengeli, hem de iç dinamikleri bozmayacak tutarlı ve adil bir ücret sistemi belirlemek, bu sistemi hatasız bir biçimde sürdürebilmek ve güncelliğini korumak için kurumlar önemli miktarda mesai ve kaynak harcamaktadır.

HUMANİST ÜCRET YÖNETİMİ grubu uygulamaları, çalışanların kuruma sağladığı değerlere karşılık elde edeceği tüm yararların, dengeli şekilde formüle edilebilmesi, tahakkuk ve bordro işlemlerinin zamanında, kolay ve yasalara uygun bir biçimde hızlı ve sistemli yürütülebilmesi ve bütçeler ile karşılaştırılabilecek güncel operasyonel verileri, stratejik insan kaynakları kararları alırken kullanılabilecek bir biçimde yürütmek için tasarlanmıştır.

Ücret Yönetimi

 • “Tahmin”lere, “olsa olsa”lara ihtiyaç duymadan, gerçekleşmiş fiili tarihsel veriler üzerinden çalışan raporlar ile karşılaştırma yap, planla ve stratejik kararlar ver
 • Farklı sistemlerdeki verileri senkronize etme sıkıntısını yaşamadan, aynı sistem üzerinde planla, koordine et, çalıştır, raporla ve karar ver
 • Görev kademe seviyelerinin belirlenebilmesi için görev bazında iş değerlendirme yap
 • Hay Management, Mercer gibi metodolojiler ile uyumlu altyapılardan yararlan

Bordro ve Tahakkuk

 • Tüm organizasyon, çalışan ve çalışma bilgisine anında ulaş
 • Aylık ya da dönemsel bazlarda girilen hedef ve gerçekleşen rakamlarına göre ek otomatik ödeme olanaklarından yararlan
 • Güncel mevzuata uygun, hatasız bordro hesaplamaları gerçekleştir
 • Kadro tiplerine göre farklılaşabilen tüm standart yasal raporlamaları kolayca hazırla
 • Farklı bordro türünde çalışan personelin işlemlerini aynı veri tabanı içinde gerçekleştir
 • İstenilen zaman dilimleri için net ve/veya brüt maaş hesabı yap
 • Geçmiş bordroların aynı sistem içinde zahmetsiz takip et
 • Her kademe için ayrı ayrı ve istenilen detayda tanımlanabilen ek kazanç, kesinti ve sosyal yardımları kolayca yönet
 • Kıdem ve ihbar tazminatlarını otomatik olarak kolayca hesapla
 • SGK, İşkur, bankalar gibi kurumlara elektronik veri aktarımı yap
 • İcmal ve e-bordro uygulamalarını tüm kuruma intranet uygulaması üzerinden kolayca ve güvenlikli bir biçimde yayınla
 • Bordro çıktılarını muhasebe sistemlerine kolayca aktar
 • Fark bordrolarını zahmetsize ve hızlıca hazırla
 • Tüm teşvikleri, kişi bazında zahmetsizce uygula

Personel Bütçesi

 • Farklı sistemlerdeki verileri eşleştirme zahmetine katlanmadan aynı sistem üzerinde bütçe senaryoları oluştur, test et, karar ver ve sonuçları fiili rakamlar ile karşılaştır
 • Ana senaryo ile fiili rakamları karşılaştırmalı olarak yönetime raporla

App

  Gayrettepe Mah.Yıldız Posta Cad. D Plaza No:52 Kat:4 34349 İstanbul/Turkey

  +90 212 217 31 37

  +90 533 648 09 00

  +90 212 217 32 96

  bilin@bilin.com