İnsan sahip olduklarının toplamı değil, fakat henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır.

Jean Paul Sartre

HUMANİST İŞ GÜCÜ YÖNETİMİ grubundaki uygulama yazılımları; insan kaynakları uzmanları ve yöneticilerinin, organizasyon içindeki temel İK yönetimi süreçlerini etkin ve verimli bir biçimde yönetmelerine yardımcı olur.

 • Ayrıntılı organizasyon yapıları sayesinde aynı sistemde, bilgi tekrarı yapmadan, farklı ihtiyaçlara yönelik yönetim raporları
 • Web tabanlı self servis çalışan ve yönetici uygulamaları ve iş akışları sayesinde İnsan Kaynakları birimlerinin diğer birimler ile iç içe yaşaması, işlevlerinin bilinirliğinin ve saygınlığının arttırılması
 • Bütünleşik yapı sayesinde stratejik insan kaynakları uygulamalarının da güncel ve gerçek veri üzerinden tutarlı bir biçimde çalışmasının sağlanması

HUMANİST İŞ GÜCÜ YÖNETİMİ grubundaki uygulama modülleri ile kolaylaşır.

Özlük Bilgileri

Atama ve Terfiler

İzin ve Devamsızlık

İşgücü Planlama

Zaman Yönetimi

App

  Gayrettepe Mah.Yıldız Posta Cad. D Plaza No:52 Kat:4 34349 İstanbul/Turkey

  +90 212 217 31 37

  +90 533 648 09 00

  +90 212 217 32 96

  bilin@bilin.com