İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir.

Andre Gide

HUMANİST ORGANİZASYON YÖNETİMİ modülü, tüm sistemin en temel yapısını oluşturur. Faaliyetlerin düzenli bir yapı içinde aksamadan gerçekleşmesi için tasarlanan ana omurgadır. 

Kurum içinde ve yasal kurumlarla olan tüm iletişim ve iş akışlarını tanımlamak, birimler arasındaki iş süreçleri otomasyonunu gerçekleştirmek, bildirimler, hatırlatmalar ve onay mekanizması gerektiren her türlü faaliyeti yönetebilmek için temel yapıyı bu modül içinde oluşturulur.

İdari Organizasyon Modelleme

 • Birim ve pozisyon bazında farklı tiplerde ve tarihçeli hiyerarşik yapı oluşturabilme
 • Organizasyonu başka sistemlerde olmayan ayrıntıda tanımlayabilme ve raporlama
 • İş akışlarında, onay ve iletişim mekanizmalarının etkinliğini artıracak bölümlendirme
 • Topluluk uygulamalarında firma ve iş birimleri arası ilişkileri etkinleştiren altyapı

Mali Organizasyon Modelleme

 • Tek merkezden veri girişi
 • Muhasebe sistemleri ile kolay entegrasyon
 • Mali yönetim, denetim ve raporlama kolaylığı
 • Tutarlı ve ayrıntılı yönetim raporları
 • Çalışanın mevcut pozisyondan bağımsız olarak yapılan tüm faaliyetlere ait maliyetlerin ilgili maliyet merkezlerine kolay dağılımı

Yasal Organizasyon Modelleme

 • Yerel mevzuat hakimiyeti
 • Her zaman güncel, standart yasal bildirim ve raporlama
 • Ek maliyetlere katlanmadan kısa zaman ve az kaynak ayırarak ilgili kurumlarla iletişim
 • Otomatik evrak gönderimi
 • Yasal bildirimlerde hataların ve gecikmelerin önüne geçilmesi

Fonksiyonel Organizasyon Modelleme

 • Unvan grubu, unvan, görev grubu, görev ve farklı gruplamalar ile ayrıntılı fonksiyonel organizasyon tanımlama olanakları
 • Yetkinlik ve eğitim eşleştirmelerinin görev grupları, görevler, unvan grupları ve unvanlar arasında esnek yapılabilmesi

Norm Kadro Yönetimi

 • Birimler ve pozisyon bazında norm kadro belirleme olanağı
 • Norm ve Fiili Kadro karşılaştırmaları

Organizasyon Değişiklik Yönetimi

 • Tüm değişikliklerin geçmişe dönük olarak kayıt altına alınması ve raporlanabilmesi
 • Organizasyonel değişikliklerin, mevcut bilgiler bozulmadan kolaylıkla tanımlanıp yönetilmesi

App

  Gayrettepe Mah.Yıldız Posta Cad. D Plaza No:52 Kat:4 34349 İstanbul/Turkey

  +90 212 217 31 37

  +90 533 648 09 00

  +90 212 217 32 96

  bilin@bilin.com