Bir dolar karşılığı ne kadar az verebileceğini değil ne kadar çok verebileceğini görmek için yeteneğini ve yaratıcı hayal gücünü kullanan kişi, kesinlikle başarılı olur.

Henry Ford

HUMANİST YETENEK YÖNETİMİ grubundaki uygulamalar, insan kaynağının kapasite ve performansını sistematik olarak artırma yeteneğini geliştirerek, bütün bu kritik süreçler için, sadece kilit noktalara yerleştirilecek az sayıda yeteneğin değil, tüm iş gücünün performansını en üst düzeye taşımak için gerekli metod, araç ve süreçleri kapsar. Aynı zamanda;

 • Minimum bilgi ve iş tekrarı
 • Süreçler arası doğal ve kolay iletişim
 • Bütünleşik yapı 
 • Esnek iş akışları ile tabana yayılan bilgi oluşturma süreci

sayesinde, her uygulamada kendiliğinden oluşan tutarlılık sayesinde entegrasyon ve veri senkronizasyon maliyetleri SIFIRA iner.

Kurumsal Performans Yönetimi

HUMANİST, kurumların stratejilerini uygulamak ve hayata geçirmek için, entegre İnsan Kaynakları Yönetim Sistemlerinde son 75 yılın en önemli yönetim tekniklerinden biri olan Kurumsal Karne (Balanced Score Card) metodolojisinden yararlanarak; kurum vizyonunun stratejilere, stratejilerin tanımlanabilir anlamlı ve ölçülebilir iş hedeflerine dönüştürülebilmesi ve organizasyon çapında tüm birimlere etkin bir şekilde iletilmesi mümkün olacak bir çözüm sunmaktadır.

Başvuru ve İşe Alım

Açık pozisyonların doğru belirlenmesi, sonra da bu pozisyonlar için uygun niteliklere sahip adayın araştırılması ve doğru adayın seçilmesi İnsan Kaynakları departmanların en temel ve belki de en kritik görevlerindendir.

HUMANİST sayesinde, pozisyonun gerekliliğine göre uygun adayların aranması, başvuruların otomatik olarak toplanması, değerlendirilmesi, görüşme sonuçlarının kaydedilmesi, adayların filtrelenmesi ve en uygun olduğu düşünülen adayın işe alınması ile ilgili gerekli işlemlerin yürütülmesi gibi süreçlerin tek bir noktadan yönetildiği bir sistemle, işe alım süreçleri kolaylaşırken maliyetler de önemli ölçüde azalacaktır.

Bireysel Performans

HUMANİST BİREYSEL PERFORMANS YÖNETİMİ, şirket hedefleri ile çalışan faliyetleri arasında mutlak uyumu sağlar. Çalışanların, kurum hedeflerinin gerçekleşmesinde, niteliği, yetkinliği, donanımı ölçüsünde; hedef, ve 360 derece değerlendirmeyi de içeren yetkinlik bazlı değerlendirme sistemleri ile en etkin şekilde katılımını sağlayarak, bireysel performansın etkinliğini ölçülebilir ve yönetilebilir bir düzen içerisine alır.

Eğitim ve Gelişim

HUMANİST EĞİTİM ve GELİŞİM YÖNETİMİ Modülü, tüm insan kaynakları süreçlerine entegre bir EYS (Eğitim Yönetim Sistemi) sunmaktadır.

HUMANİST, İnsan Kaynakları biriminin eğitim ihtiyaçlarının planlanma, koordinasyon ve gerçekleştirme faaliyetlerine yardımcı olmakla kalmayıp, eğitim akademisi uygulaması ile çalışanların da direkt olarak bu kolaylıklardan yararlanabilmesini sağlamaktadır.

Kariyer Yönetimi

HUMANİST KARİYER YÖNETİMİ, çalışanların sahip olduğu bilgi, beceri ve yeteneklerle doğru orantılı olarak kariyer haritasının en etkin şekilde çizilmesi için, etkileşimli ve dinamik kariyer planlama modülü ile, lider pozisyonlara alınacak olan yeteneklerin ortaya çıkartılarak yedekleme çalışmalarının sağlıklı bir sistemde takip edilebileceği, geleceğin işgücünün şekillendirilebileceği entegre ve çok kapsamlı bir kariyer planlama modülüdür.

Disiplin ve Ödül

HUMANIST DİSİPLİN ve ÖDÜL YÖNETİMİ modülü, özellikle Bireysel Performans Yönetimi uygulamaları ile objektif olarak ölçülebilen performans ve başarıların ödüllendirilmesi konusunda kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

App

  Gayrettepe Mah.Yıldız Posta Cad. D Plaza No:52 Kat:4 34349 İstanbul/Turkey

  +90 212 217 31 37

  +90 533 648 09 00

  +90 212 217 32 96

  bilin@bilin.com