“Türkiye'nin en saygın ve en büyük kuruluşlarında, deneyimli danışman ve yöneticiler ile en iyi uygulama örnekleri üzerinde 1990 yılından bu yana yaşanan deneyim paylaşımı ve müşteri mutluluğu”

“NEDEN HUMANIST? “

sorusuna verilebilecek en iyi cevaplardan biridir. Bu cevabı destekleyen ayrıntılar da aşağıda kısaca listelenmiştir

Maliyet avantajları

 • Yasalara zamanında uyarak cezai yükümlülüklerden korunma
 • Uyarlamalar ve raporlar için sürekli bünye içi yazılımcı ya da danışman bulundurmaya gerek kalmaması
 • Mevzuat takibi ve sistem güncelleme hizmetleri için ekstra işgücüne ihtiyaç olmaması
 • Zamana yayılabilen kontrollü yatırım,
 • İşe Alım maliyetlerinde önemli ölçüde azalma
 • Bordro hazırlama maliyetlerinde azalma
 • Standart ve tutarlı uygulamalar sayesinde kurum kredibilitesinin ve çalışan memnuniyetinin artması sayesinde düşük işgücü devir oranı
 • Tek veri tabanı üzerinde tek çözüm sayesinde entegrasyon maliyetlerinin ve zaman kayıplarının sıfırlanması

Yönetim Etkinliğinde Artış

 • İnsan kaynakları yönetim politikalarının tek bir merkezden planlanarak takip edilmesi
 • Hazır raporlar ve isteğe bağlı raporlama ve sorgulama olanakları ile senaryo analizleri
 • Çeşitli düzeylerde otomatik kontrol, karar ve denetim bilgisi desteği
 • Kurumsal ve bireysel performansı takip ederek orta ve uzun vadeli stratejik kararların sağlıklı ve güncel tutulabilmesi

Verimlilik Artışı

 • Tek noktadan veri girişi. Mükerrer yapılan işlerin önüne geçilmesi
 • İnsan kaynaklarında süreç yönetimi desteği
 • Elle takip edilen çok sayıda işin otomatik çalışan işlemlere bağlanması
 • Self-Servis insan kaynakları portali sayesinde insan kaynakları birimlerinde çalışan uzmanların iş yükünün azaltılması

Kolay öğrenim, kolay kullanım, hızlı uygulama

 • Ayrıntılı kullanım kılavuzları
 • Kullanıcı tarafından form bazında kullanım notları hazırlama olanağı
 • Gün ve saatlere göre programlı otomatik işlem bildirim özelliği

Kuruma özel modelleme

 • Kuruma özel, hızlı ve kesin çözüme ulaştıran uyarlama olanakları
 • Özel uyarlama geliştirme olanakları düşünülerek hazırlanmış yazılım kütüphanesi
 • Paket olarak sunulan baz yapının üzerine ihtiyaca göre ek modüller satın alabilme imkanı
 • Yazılım üzerinden yetkili kullanıcılar tarafından yapılabilen parametrik düzenlemeler
 • Grup şirketleri için tasarlanan benzersiz mimari

Güvenlik

 • İstikrarlı ve tutarlı güvenlik modeli
 • Aynı anda hem işlem bazında hem de veri bazında yatay ve dikey yetki tanımları
 • Birden fazla güvenlik rol grubuna bağlanabilen kullanıcı tanımları
 • Kullanıcı bazında organizasyonel ve unvana bağlı yetkilendirmeler

Bilgi ve Veri Yönetimi

 • Organizasyona, insan kaynağına ve tüm faaliyetlerine ilişkin kritik bilgilerin tarih bazında depolanması
 • Sınırsız kullanıcı ile sınırsız yerleşkeden erişilebilen tek bir kurum hafızası
 • Bilgi ve ilgili destekleyici dokümana ulaşmada hızlanma

Global bakış, yerel çözümler

 • Yerelleştirme çalışmaları gerektirmeyen hazır yasal bildirim ve raporlar
 • Türkiye’nin yasal mevzuatına ve kamu düzenine sürekli uyum garantisi
 • Yerel iş gereksinimine ve kurum kültürüne göre özel tasarım olanakları
 • Bütünleşik İnsan Kaynakları Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) uygulaması
 • Yaygın küresel kişilik envanter uygulamaları ile uyum
 • Hay ve Mercer gibi küresel ücret yönetim sistemlerine uyum
 • Rol temelli küresel yetkinlik tanımlama sistemlerine uyum
 • Hazır Türkçe ve İngilizce desteği
 • Aynı veri tabanı üzerinde aynı anda 5 farklı dilde veri ile çalışabilme olanağı
 • Esnek kullanıcı tanımlı tablo ve sahalar olanağı
 • Kullanıcı tarafında oluşturulabilen özel raporlar

App

  Gayrettepe Mah.Yıldız Posta Cad. D Plaza No:52 Kat:4 34349 İstanbul/Turkey

  +90 212 217 31 37

  +90 533 648 09 00

  +90 212 217 32 96

  bilin@bilin.com